M vd Webdesign
Image default
Aanbiedingen

MKB gaat voor duurzame ICT oplossingen

Om verschillende redenen zien we steeds vaker dat het MKB gaat voor duurzame ICT oplossingen. Bedrijven willen duurzamer zijn en met slimme ICT kun je daar een bijdrage aan leveren. Want ICT, duurzaamheid en milieuvriendelijker ondernemen vullen elkaar mooi aan. 

Minder energieverbruik en daardoor meer besparen op kosten, maar ook minder druk op het milieu. Niet alleen thuis, ook binnen het bedrijfsleven wordt het verkleinen van de footprint die we achterlaten steeds belangrijker. Maar hoe zorg je er als bedrijf voor dat je draagvlak krijgt binnen je organisatie, oftewel, hoe krijg je iedereen mee in die duurzame ontwikkeling?

Energieverbruik in de ICT-sector

Werken aan duurzaamheid doe je samen en ICT maakt dat makkelijker, want ICT is overal. Zeker nu thuiswerken de nieuwe norm is, zien we het gebruik van ICT apparaten alleen maar stijgen. Voordelen voor het milieu zien we terug in de lagere CO2 uitstoot door minder woon-werkverkeer, minder kantoren in gebruik en veel meer bewustzijn als het gaat om efficiency.

Landelijk wordt gestuurd op energieverbruik in de ICT-sector met daaraan verbonden de inzameling van ICT-afval. Als IT-bedrijf kunnen we vanuit Think4 adviseren welke mogelijkheden voor besparing er zijn. ICT-oplossingen gericht op duurzaamheid, energiebesparing en efficiënter werken, dat is waar MKB ondernemers behoefte aan hebben om een duurzaam bedrijf te worden.

Duurzame ICT-bedrijven

In de categorie duurzame ICT-bedrijven leggen we je de mogelijkheden tot besparen voor. Samen met jouw bedrijf kijken we naar de huidige IT-omgeving en het beperken van energiegebruik door oude ICT te vervangen waar nodig of te kunnen hergebruiken. Net wat slim is. ICT-afval reduceren hoort daar ook bij, dus maken we een plan voor de toekomst. In de IT-sector is steeds meer aandacht voor afvalinzameling, afval scheiden en ICT-afval laten recyclen. Als bedrijven kiezen voor duurzame IT-oplossingen wordt de impact op het milieu een stuk minder, maar behouden ze aspecten als innovatie en vooruitstrevendheid.  

Duurzame ontwikkelingen in de ICT zorgen voor inspiratie, mits je de juiste aanpak hebt. Think4 houdt duurzame ICT ontwikkelingen goed in de gaten. Daarmee kunnen we klanten inspireren door over te stappen op andere IT oplossingen die minder energie verspillen en efficiënter zijn in gebruik. Denk bijvoorbeeld aan het besparen op brandstof nu we massaal thuiswerken, het slim inzetten van IT op de thuiswerkplek zorgt voor minder CO2 uitstoot.

We zien dat onze klanten kiezen voor duurzame https://www.think4.nl/ict-diensten/ waarmee wordt bijgedragen aan een beter milieu en waarbij rekening gehouden wordt met de nieuwe generatie. Slimme ICT-innovaties gaan hand-in-hand met een milieuvriendelijke aanpak en daarmee scoren bedrijven hoger als het gaat om duurzaamheid.

Scoren op duurzaamheid

Wil je in de MKB-sector ook hoger scoren op duurzaamheid? Dan brengt Think4 jouw IT-omgeving in kaart en kunnen we een voorstel doen voor vervanging en besparing met ICT. Wij zijn specialist in duurzame ICT-oplossingen voor het MKB, gericht op de flexibele thuiswerkplek met hardware en software. Daarbij laten we zien dat IT met jouw bedrijf mee beweegt, ook als het om de ontwikkeling van duurzaamheid gaat.

Verantwoord gebruik van informatie- en communicatietechnologie is dus interessant als je kijkt naar people, planet en profit. Met elkaar kunnen we het gebruik van schadelijke stoffen terugdringen en aansturen op recycling van IT apparatuur. Dat is wat bedrijven in het MKB willen uitstralen.

Groene ICT-oplossingen zien we terug in werkprocessen die het resultaat zijn van verduurzamen. Succesvolle oplossingen zijn gericht op de medewerkerstevredenheid, herstructurering van het management, naleving van regelgeving en het resultaat onderaan de streep.

Energiezuinige datacenters

Bedrijven investeren in energiezuinige datacenters, omdat met het oog op de toekomst de energievoorziening nooit toereikend zou kunnen zijn voor de digitale transformatie. Dus willen bedrijven en sectoren voorbereid zijn. Ook zien we dat bedrijven letten op duurzaam energiebeheer en daarmee het enorme stroomverbruik van datacenters beperkt kan worden. Bijvoorbeeld door met efficiënter opslagbeheer en apparatuur sneller op standby over te laten gaan. LED en LCD monitoren zijn ook een goed voorbeeld, besparend en zeer gebruiksvriendelijk.

Daarnaast zorgt cloud computing voor minder energieverbruik doordat je minder stroomverbruik hebt op fysieke apparatuur en dus minder CO2-uitstoot. Daarbij letten we ook op de ICT apparatuur die we wel in gebruik hebben, misschien kan deze apparatuur juist langer meegaan, waardoor je minder afval produceert. In de productie van IT apparatuur wordt steeds meer rekening gehouden met een langere levensduur. Ook kun je ICT hardware hergebruiken en recyclen.

Aanpak voor duurzame ICT

Heb je als ondernemer een vraag over het slim inzetten van IT, besparen op ICT en het verduurzamen met ICT? Full service IT partner Think4 helpt je verder, adviseert en levert alles wat jij nodig hebt aan duurzame ICT oplossingen. 

 

https://www.think4.nl/